豊後大野市

  • HOME
  • คำถามที่พบบ่อย
สามารถใช้บริการได้ที่ไหนบ้าง?
สามารถใช้บริการได้ที่จุดพักรถมิเอะ, จุดพักรถคิโยคาว่า, จุดพักรถฮาราจิริโนะทาคิ, จุดพักรถโอโนะ, หอประชุมเพื่อการเรียนรู้ธรรมเนียมท้องถิ่นริกาคุโนะซาโตะ, อิซากิคาเซ็นพาร์ค กระท่อมบ้านพักคิโยคาว่า, พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมฟุมิโอะ อาซะคุระ, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน, ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอะซาจิ, สถานีมิเอะมาจิ, วัดฟุโควจิ, เส้นทางปีนเขาโซโบะ, เส้นทางปีนเขาคาตามุคิและอื่นๆ
※แม้จะอยู่ในพื้นที่ให้บริการแล้ว แต่หากเข้าข่ายกรณีด้านล่างนี้ ก็อาจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือสัญญาณมีความล่าช้า
  • ・ระยะทางจากAccess Point (สถานีฐานตัวรับส่งสัญญาณของWireless LAN) นั้นไกล
  • ・มีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างสถานที่ใช้บริการกับจุดเข้าถึง
  • ・ผู้คนจำนวนมากใช้บริการพร้อมกัน ณ เวลานั้น
ในการใช้งานนั้นมีขั้นตอนที่จำเป็นอย่างไรบ้าง?
อยู่ในสถานที่ที่น่าจะมีสัญญาณและเชื่อมต่อตามวิธีของอุปกรณ์แต่ละประเภท
โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าหรือทำสัญญากับผู้ให้บริการ
Bungo-Ono City Wi-Fi คืออะไร?
เป็นบริการที่เมืองบุนโกะโอโนะเป็นผู้สนับสนุนและไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการ Wireless LAN สาธารณะนี้ได้ฟรี โดยมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความสะดวกสบายแก่ผู้มาเยือน,
เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับการส่งผ่านข้อมูล, และเพื่อใช้ในยามภัยพิบัติ
ค่าธรรมเนียมคือเท่าไหร่?
ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้แบบฟรีๆ
อะไรที่จำเป็นในการใช้ Bungo-Ono City Wi-Fi?
อุปกรณ์ที่มีการติดตั้งฟังก์ชั่นWireless LANและเบราเซอร์ (ยกตัวอย่างเช่น โน๊ตบุ๊ค,สมาร์ทโฟน, และอื่นๆ) นั้นมีความจำเป็น
มีการกรองเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือไม่?
เนื่องจากเปิดกรองเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอยู่ ทำให้การเข้าถึงส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ถูกปิดกั้น
(เนื่องจากเว็บไซต์นี้ขัดแย้งกับนโยบายของการให้บริการนี้ จึงทำการปิดกั้นเอาไว้)จะปรากฏ
เนื่องจากเปิดกรองเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอยู่ ทำให้การเข้าถึงส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ถูกปิดกั้น
สามารถตั้งค่าให้ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับ Bungo-Ono City Wi-Fi ได้ไหม?
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ อุปกรณ์อาจจะเชื่อมต่อกับBungo-Ono City Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่ออัตโนมัติ กรุณาตั้งค่าป้องกันการเชื่อมต่ออัตโนมัติตามวิธีของอุปกรณ์แต่ละประเภท
แม้จะอยู่ในบริเวณที่ให้บริการแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้/สัญญาณมีความล่าช้า
แม้จะอยู่ในพื้นที่ให้บริการแล้ว แต่หากเข้าข่ายกรณีด้านล่างนี้ ก็อาจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือสัญญาณมีความล่าช้า
  • ・ระยะทางจากAccess Point (สถานีฐานตัวรับส่งสัญญาณของWireless LAN) นั้นไกล
  • ・มีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างสถานที่ใช้บริการกับจุดเข้าถึง
  • ・ผู้คนจำนวนมากใช้บริการพร้อมกัน ณ เวลานั้น
ถึงแม้จะเลือก SSID "Bungo-Ono City Wi-Fi" แล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องเริ่มต้นเบราว์เซอร์ก่อน หลังจากเลือกSSIDแล้ว กรุณาเริ่มต้นเบราเซอร์หรือกดรีเฟรชเพจ
สามารถชาร์จไฟอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ให้บริการได้ไหม?
ไม่สามารถชาร์จไฟอุปกรณ์ได้
Wireless LANสาธารณะ คือ?
Wireless LAN คือ กลไกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เรียกโดยทั่วไปว่า Wi-Fi (วายฟาย) และเรียกกลไกนี้ที่สามารถใช้ในที่สาธารณะนี้ว่า Wireless LAN สาธารณะ
SSID(Service Set IDentifier)คือ?
คือสิ่งที่มีไว้เพื่อระบุชื่อของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันด้วย Wireless LAN ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะมี SSID ที่แตกต่างกัน โดยที่บริการนี้มี SSID คือ "Bungo-Ono City Wi-Fi"
Access Point คือ?
สถานีฐานที่เป็นตัวรับและส่งกระจายสัญญาณของWireless LAN